• Apis
  • 04.03.2022
Boże MiłosierdziePodczas pierwszego nabożeństwa drogi krzyżowej dzieci otrzymały książeczkę na Wielki Post p.t. „Pan Jezus okazał nam swoje miłosierdzie”.

Tegoroczne drogi krzyżowe będą okazją do poznania i zrozumienia, jak niezwykłą łaską jest Boże miłosierdzie, bo jest do tego wspaniała okazja: 20-lecie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Wklejając naklejki, które otrzymają po każdym nabożeństwie drogi krzyżowej, lepiej zrozumieją, czym jest to Boże Miłosierdzie. Będą mieli też okazję poznać św. Siostrę Faustynę, dzięki której świat otworzył się na miłość Pana Jezusa.

Podczas Gorzkich Żali również będą otrzymywać naklejki. Gdy umieszczą je wszystkie na tyle okładki, stworzą obraz ukrzyżowania Pana Jezusa.