• Apis
  • 16.04.2022
TRZECI DZIEŃ TRIDUUM PASCHALNEGODZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA

Trzeci dzień triduum paschalnego rozpoczął się po zachodzie słońca w Wielką sobotę, a zakończył się w niedzielę zachodem słońca nieszporami ze Zmartwychwstania. Na ten dzień składały się Nocna Wigilia Paschalna i cały dzień Wielkanocny

A) Wigilia Paschalna w Wielką Noc
O godz. 22.30 rozpoczęliśmy Wigilię Paschalną. Poświęcenie ognia poprzedziło to wielkie wydarzenia. Kolejne jej elementy to Exultet, liturgii słowa Bożego obejmująca historię ludzkości od jej stworzenia, aż do Zmartwychwstania Chrystusa. Wielki tryumf Chrystusa zakończyła po północy procesja rezurekcyjna. Cały miniony dzień był bardzo zimnym ze względu na wiejący wiatr. Natomiast o północy pogoda zmieniła się. Wiatr się wyciszył. Było dosyć ciepło. Dlatego przeszliśmy procesyjnie wokół kościoła trzykrotnie. Naszym pieśniom uwielbiającym Zmartwychwstanie towarzyszyło bicie dzwonów i rozświetlone księżycem i gwiazdami niebo. Można było odczuć to co się wydarzyło ponad 2000 lat temu.
Cała liturgia paschalna została ubogacona śpiewem scholii, która została przygotowana przez panią Brygidę Roter.
B) Dzień Wielkanocy
Niektórzy wierni w tym dniu zgromadzili się po raz drugi na eucharystii, aby uczestniczyć we wspomnieniu Zmartwychwstania Chrystusa. Palił się ustawiony na dużym świeczniku paschał, a kościół ustrojony był kwiatami, zaś biały kolor szat liturgicznych symbolizował radość. Ten nastrój podkreślały także słowa antyfony na wejście: Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest Twoja władza. Pod koniec każdej mszy św. ks. proboszcz życzył wszystkim, aby Zmartwychwstały Chrystus umacniał, był siłą i mocą każdego dnia.
Po południu na zakończenie Triduum Paschalnego zostały odprawione uroczyste nieszpory, którymi dziękowaliśmy Bogu za wspaniałe dzieło odkupienia każdego z nas. Po nieszporach ks. proboszcz rozdał wszystkim uczestnikom drobne prezenty wielkanocne.